+ Wat is de PWS-Battle?

De PWS-Battle (oftewel: Profielwerkstuk-Battle) is een project voor havo- en vwo-leerlingen uit Noord-Brabant en Zeeland die aan hun profielwerkstuk werken. Het is een initiatief van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.

+ Thema’s

Tijdens de profielwerkstuk-battle, oftewel de PWS-battle, dagen we jou uit om een profielwerkstuk te schrijven rondom thema’s in de sector Bouw & Infra. Je kunt al meedoen als jouw profielwerkstuk gaat over gebouwde omgeving. Je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld mooie gebouwen of gebouwontwerp. (bouw) Maar je kan ook denken aan constructies zoals wegen, waterwegen, bruggen of tunnels. Dit noemen ze de infrastructuur (infra). Daarnaast behoren ook de manieren waarop gebieden, wijken en terreinen zijn ingericht tot deze thema’s. Opdracht: Ga je de uitdaging aan en schrijf jij het beste profielwerkstuk (thema Bouw & Infra) van Nederland?

Biobased (duurzaam en vitaal bouwen)
Biobased bouwen is een speciale invalshoek binnen de bouwwereld. Biobased bouwen of ‘groen bouwen’ is een verzamelnaam voor het bouwen van ‘iets’ met biomaterialen. Biomaterialen zijn natuurlijke materialen. Deze materialen, vindt men en groeien ook terug in de natuur. Dit houdt in dat het gebruik van dit materiaal niet zomaar tot uitputting van dit materiaal leidt. Denk bij ‘biobased’ bouwen aan het bouwen van een blokhut met bamboe of het bouwen van een flatgebouw met materialen zoals leem of klei.Energieneutraal (duurzaam en energieneutraal bouwen)
Energieneutraal bouwen is naast ‘biobased’ bouwen ook een manier van bouwen. Bij energieneutraal bouwen draait het om de hoeveelheid energie die van buitenaf wordt gebruikt. Dit mag namelijk geen energie zijn die van buitenaf gebruikt wordt, bijvoorbeeld aardgas. Denk hierbij aan het gebruik van energie opgewekt door wind, water of de zon.
De laatste jaren is het energieverbruik per woning sterk verminderd door veel betere isolatie en ketels. Maar een woning die niet méér energie verbruikt dan dat deze zelf kan opwekken, is het perfecte voorbeeld van een energieneutraal gebouwde woning.Gezond in de stad (gezonde leefomgeving of infrastructuur)
Bij het thema ‘gezond in de stad’ gaat het over hoe men de leefomgeving zo gezond mogelijk kan inrichten maar ook vormgeven voor de toekomst. De huidige bouw en infrastructuur speelt hier een grote rol in maar ook het ontwerp en vormgeving van de toekomstige gebouwen en nieuwe infrastructuur is van groot belang. Een vraag die momenteel steeds belangrijker wordt is hoe men werkt aan een continue verbeterende gezonde leefomgeving, waarin zowel mens als dier prettig en veilig kunnen verblijven. Zo kan men ook denken aan het vormgeven van openbare ruimte om de gezondheid en het welzijn van de mensheid te blijven bevorderen.Water (water infrastructuur of wonen aan het water)
Water is een van de bronnen om energie duurzaam op te wekken en zo aandacht te schenken aan het besparen van fossiele brandstoffen. Maar water wordt ook veelvuldig gebruikt voor andere doeleinden. Zo wordt water gebruikt voor het aanleggen of vormgeven van onze infrastructuur waarbij de toekomstige focus ligt op duurzaamheid. Daarnaast wordt het ook gebruikt om op te ‘wonen’. Zo bestaan er bijvoorbeeld al drijvende woningen waarin de focus volledig ligt op duurzaamheid maar ook op comfort.Wat jouw onderwerp ook wordt, zolang het over de gebouwde omgeving gaat, mag je meedoen aan deze PWS-Battle!

+ Planning

Voortraject

Kick-off

Begeleiding

Finale

+ Initiatief van: