+ Planning

Voortraject

Kick-off

Begeleiding

Finale

+ Partners:

De PWS Battle is een initiatief van:
Avans Hogeschool, HZ University of applied sciences, Bouwend Nederland